Musikens mysterium

Branschens begär

Musik generellt sett i överlag bidrar med stor lycka och bekräftelser till väldigt många, men den är också psykologisk. Är det någonting som ni har funderat över vid tillfälle? Det är inte bara texterna, det kan vara tonerna likväl. Den kan förstärka lycka såsom sorg, bidra med aggression, men också så är det någonting som döljer sig bakom den.

Var kommer musik ifrån?

Ordet musik innebär kortfattat inte det vi idag tolkar musik som. En gång i tiden så hade det en mycket bredare betydelse. Gudinnor som inspirerade och skyddade diktning, tonkonst, dans och bildkonst. Inklusive andlig bildning i antik mytologi och kroppsövningar. Ordet kommer ifrån grekiskans mousikē ursprungligen. Det är väldigt häftigt när man tänker på det, andlighet finns runtomkring oss, vi tolkar alla den på olika sätt men att se att musiken idag har fått en helt annan mening än vad den hade från början. Branschen har smutsats ner på något sätt och känns inte lika andligt som förr.

Var kommer musik ifrån?

Hur har det blivit?

Människan har blivit allt girigare. Artister idag är antagligen mer krävande, men de i sin tur får slita som djur. Höga krav ställs, och då inte bara från ett håll, men det största kravet kommer nog från oss fans. Att leverera, helst bättre och bättre för varje gång, även när de är sjuka. Från början var det endast ett nöje, någonting som gjorde vardagen lite roligare för alla. Tolka mig inte fel, det finns mycket som är bra och attraktivt i den branschen och i musiken självt. Det har funnits droger och alkohol i detta väldigt länge, och jag tänker om det ibland kanske är ett sätt att hålla en image uppe? Eller finns det någon annan anledning bakom detta? En image behöver en del ha, beror helt på vilken genre de rör sig inom också. Men tanken är nog inte att de ska ta till det, utan att vissa väljer fel väg, kanske den väg som de tror är rätt? Eller kanske en väg som de känner sig mer bekväma i kanske?

Hur som helst så är det så det är.

Konstnärligt

Musiken är en av de störst konstnärliga och underhållningsformer som finns, och den ska vi vara rädda om. Det används som verktyg för kommunikation, och i många länder även tolkningsfråga och man får uttrycka sig fritt i musiken. Det ger en känsla av frihet och variation. Ett sätt att bearbeta saker på, och att kunna visa vad man känner inombords.

Musiken förändras hela tiden och en man vid namn Eduard Hanslick beskrev det som ”tonande rörliga former.” I takt med att människan utvecklas så utvecklas också musiken. Jag håller med om det, och med tanke på yttrandefriheten som finns på vissa ställen, så är det ypperligt att använda sig utav den i musiken. Eduard hade och har en stark poäng med det uttrycket anser jag. Musik kommer i många olika former, och påverkas mycket av de olika kulturer som finns, och av omgivningen. Återkom igen nästa vecka då vi fortsätter vår resa genom denna fascinerande värld vi kallar musik!

Konstnärligt